Secretaría virtual

Loading...
Para os efectos da lexislación en materia de protección de datos, e do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, informa os usuarios que: Que a información proporcionada na sección “formulario de solicitude de certificados” ten como finalidade a de atender a súa consulta, suxestión e/ou reclamación a fin de mellorar a atención ao cliente. Calquera cliente ou usuario, poderá poñerse en contacto co CIFP Paseo das Pontes para que a súa consulta sexa atendida. Por iso, e a efectos dos datos solicitados nesta sección, informámoslle que será considerado Responsable de tratamento ao centro. Os datos serán destruídos tan pronto como se cumpra a finalidade descrita. As categorías de datos que piden son os relativos a datos identificativos, o nome e datos de contacto, email e teléfono no seu caso. Estando lexitimada polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar esta política de privacidade. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidad de datos dirixíndose a: Por correo postal CIFP Paseo das Pontes, situado na Rúa San Pedro de Mezonzo nº4, 15044- A Coruña (A Coruña). Por correo electrónico, á dirección cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es Indicando en REF: Protección de datos (formulario solicitude de certificados) e achegando fotocopia de DNI. Igualmente e ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos Mediante a aceptación de dita política vostede consente expresamente o citado tratamento.
*Se se delega noutra persoa a recollida, debe traer o documento que o acredita como autorizado (poden descargalo na zona de impresos).
**Se quere que se lle envíe a través do correo electrónico este debe coincidir co que figura no expediente do alumno, e adxuntar coa petición copia do DNI para garantir a identidade do solicitante.

Para os efectos da lexislación en materia de protección de datos, e do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, informa os usuarios que:

Que a información proporcionada na sección “formulario de solicitude de certificados” ten como finalidade a de atender a súa consulta, suxestión e/ou reclamación a fin de mellorar a atención ao cliente.

Calquera cliente ou usuario, poderá poñerse en contacto co CIFP Paseo das Pontes para que a súa consulta sexa atendida. Por iso, e a efectos dos datos solicitados nesta sección, informámoslle que será considerado Responsable de tratamento ao centro.

Os datos serán destruídos tan pronto como se cumpra a finalidade descrita. As categorías de datos que piden son os relativos a datos identificativos, o nome e datos de contacto, email e teléfono no seu caso.

Estando lexitimada polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar esta política de privacidade.

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidad de datos dirixíndose a:

Por correo postal CIFP Paseo das Pontes, situado na Rúa San Pedro de Mezonzo nº4, 15044- A Coruña (A Coruña).

Por correo electrónico, á dirección cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es

Indicando en REF: Protección de datos (formulario solicitude de certificados) e achegando fotocopia de DNI.

Igualmente e ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos

Mediante a aceptación de dita política vostede consente expresamente o citado tratamento.

A través este formulario pode deixarnos unha mensaxe, como unha suxestión, unha queixa ou incluso unha felicitación. Se quere recibir unha resposta á mesma, debe indicarnos un correo electrónico ao que poder dirixirnos. *As reclamacións xestionaranse segundo a Lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, polo que non é de aplicación este formulrcio.
Para os efectos da lexislación en materia de protección de datos, e do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, informa os usuarios que: Que a información proporcionada na sección “formulario de solicitude de certificados” ten como finalidade a de atender a súa consulta, suxestión e/ou reclamación a fin de mellorar a atención ao cliente. Calquera cliente ou usuario, poderá poñerse en contacto co CIFP Paseo das Pontes para que a súa consulta sexa atendida. Por iso, e a efectos dos datos solicitados nesta sección, informámoslle que será considerado Responsable de tratamento ao centro. Os datos serán destruídos tan pronto como se cumpra a finalidade descrita. As categorías de datos que piden son os relativos a datos identificativos, o nome e datos de contacto, email e teléfono no seu caso. Estando lexitimada polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar esta política de privacidade. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidad de datos dirixíndose a: Por correo postal CIFP Paseo das Pontes, situado na Rúa San Pedro de Mezonzo nº4, 15044- A Coruña (A Coruña). Por correo electrónico, á dirección cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es Indicando en REF: Protección de datos (formulario solicitude de certificados) e achegando fotocopia de DNI. Igualmente e ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos Mediante a aceptación de dita política vostede consente expresamente o citado tratamento.

Matrícula

 

Pasos a seguir para participar no proceso de admisión a ciclos:

  1. Durante os períodos de solicitude establecidos (cumprindo os requisitos de acceso), débese usar o asistente informático da paxina http://www.edu.xunta.gal/fp/ para xerar unha solicitude web.
  2. No caso de ser necesario, levar dentro do período establecido, a solicitude web xerada co asistente informático a validar a un centro con oferta de FP sostida con fondos públicos.
  3. Consultar as listaxes de solicitudes (provisional e definitiva) e as de adxudicación nas datas sinaladas no calendario de admisión.
  4. No caso de ter adxudicación, durante o período establecido matricularse ou renunciar (a renuncia so é necesaria no caso do réxime ordinario).

Se necesita presentar documentos complementarios ao proceso de admisión e matrícula, que non precisen de validación selada presencialmente, pode xuntar aquí o documento (exemplo fotos, xustificante de pago do seguro escolar).
O nome de ditos documentos deberá ser como segue:  Apelido_apelido_nome_cursoCICLO_tipodocumento

Exemplos: 
Fernández_García_María_1DIRSE_foto
Fernández_García_María_1DIRSE_seguroescolar

Próximos eventos
<< Feb 2024 >>
LMMXVSD
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

 

¿Tes dúbidas? Pregúntanos no mail info@paseodaspontes.gal

Cita previa

Haz click aquí para solicitar a túa cita

Start typing and press Enter to search