Previous
Next

Que obtés coa acreditación de competencias?

Un certificado oficial válido en toda España que demostra a túa experiencia e coñecemento, e que pode axudarte a mellorar o teu futuro profesional.

 

Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias acreditables.

Experiencia laboral:

 1. Nivel 1: Máis de 18 anos con 2 anos de experiencia e 1200 horas traballadas.
 2. Nivel 2 e 3: Máis de 20 anos con 3 anos de experiencia e 2000 horas traballadas.

Formación non formal:

 1. Nivel 1: Máis de 18 anos con un mínimo de 200 horas de formación.
 2. Nivel 2 e 3: Máis de 20 anos con un mínimo de 300 horas de formación.

As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nun ciclo de formación profesional ou realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia nas cales solicita a súa inscrición.

A solicitude de participación no procedemento de avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias (Procedemento ARA) deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia:

http://sede.xunta.gal

Previamente deberán cubrise os datos correspondentes a través da aplicación informática ACREDITA: http://www.edu.xunta.gal/fp/acredita.

Prazo de solicitudes: Procedemento aberto con carácter permanente.

 1. Asesoramento.
  Nesta fase unha persoa asesora axudará ás persoas solicitantes a recoller todas as probas que poidan achegar para defender a súa competencia profesional: Proxectos, traballos realizados, certificados de estudos, cursos, referencias, informes e certificados de empresas.
 2. Avaliación das competencias profesionais.
  A comisión de avaliación empregará os métodos que considere necesarios para comprobar o exposto na documentación achegada na fase de asesoramento. Poden ser, entre outros, a observación directa no posto de traballo, simulacións, probas estandarizadas de competencia profesional e/ou entrevista profesional.
 3. Acreditación e rexistro das competencias.
  Cando se supere o proceso de avaliación obterase un certificado de acreditación de cada unha das unidades de competencia nas que se demostrara a competencia profesional.

Con carácter xeral, o desenvolvemento do proceso terá lugar en centros educativos con oferta de formación profesional: centros integrados de formación profesional e institutos de educación secundaria ou outros centros educativos que se determinen en caso de ser necesario.

Para ter dereito a participar en cada unha das fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata admitida ao procedemento terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes nun prazo de 10 días hábiles contados desde a comunicación, a través do sistema de información ACREDITACIÓN, da admisión na fase de asesoramento ou na fase de avaliación, segundo proceda.

Próximos eventos
<< Sep 2023 >>
lmmjvsd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Start typing and press Enter to search