Previous slide
Next slide

Que obtés coa acreditación de competencias?

Un certificado oficial válido en toda España que demostra a túa experiencia e coñecemento, e que pode axudarte a mellorar o teu futuro profesional.

 

Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias acreditables.

Experiencia laboral:

 1. Nivel 1: Máis de 18 anos con 2 anos de experiencia e 1200 horas traballadas.
 2. Nivel 2 e 3: Máis de 20 anos con 3 anos de experiencia e 2000 horas traballadas.

Formación non formal:

 1. Nivel 1: Máis de 18 anos con un mínimo de 200 horas de formación.
 2. Nivel 2 e 3: Máis de 20 anos con un mínimo de 300 horas de formación.

As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nun ciclo de formación profesional ou realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia nas cales solicita a súa inscrición.

A solicitude de participación no procedemento de avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias (Procedemento ARA) deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia:

http://sede.xunta.gal

Previamente deberán cubrise os datos correspondentes a través da aplicación informática ACREDITA: http://www.edu.xunta.gal/fp/acredita.

Prazo de solicitudes: Procedemento aberto con carácter permanente.

 1. Asesoramento.
  Nesta fase unha persoa asesora axudará ás persoas solicitantes a recoller todas as probas que poidan achegar para defender a súa competencia profesional: Proxectos, traballos realizados, certificados de estudos, cursos, referencias, informes e certificados de empresas.
 2. Avaliación das competencias profesionais.
  A comisión de avaliación empregará os métodos que considere necesarios para comprobar o exposto na documentación achegada na fase de asesoramento. Poden ser, entre outros, a observación directa no posto de traballo, simulacións, probas estandarizadas de competencia profesional e/ou entrevista profesional.
 3. Acreditación e rexistro das competencias.
  Cando se supere o proceso de avaliación obterase un certificado de acreditación de cada unha das unidades de competencia nas que se demostrara a competencia profesional.

Con carácter xeral, o desenvolvemento do proceso terá lugar en centros educativos con oferta de formación profesional: centros integrados de formación profesional e institutos de educación secundaria ou outros centros educativos que se determinen en caso de ser necesario.

Para ter dereito a participar en cada unha das fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata admitida ao procedemento terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes nun prazo de 10 días hábiles contados desde a comunicación, a través do sistema de información ACREDITACIÓN, da admisión na fase de asesoramento ou na fase de avaliación, segundo proceda.

O CIFP Paseo das Pontes pon a disposición das persoas que o precisen a posibilidade dunha titoría co equipo de admisión do procedemento ARA. Estas persoas facilitaranlle a información e orientacións que precise sobre o proceso de acreditación de competencias profesionais e guiaranna no emprego da plataforma ACREDITA para crear unha solicitude.

No seguinte arquivo verá as datas destas sesións de titoría.

Recoméndase anotarse previamente, chamando ao teléfono 881 96 10 30 ou a través do correo info@paseodaspontes.gal

Próximos eventos
<< Mai 2024 >>
LMMXVSD
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Start typing and press Enter to search