Hostelería e turismo

Esta familia profesional inclúe ciclos que te preparan para desenvolver distintos traballos dentro do mundo da restauración. Dende a preparación, distribución e servizo de bebidas e alimentos en restaurantes ata comedores sociais ou servizos de catering. Máis información.

Xefatura de departamento: Marcos Moreira

Próximos eventos
<< Sep 2023 >>
lmmjvsd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Oferta educativa:

Oferta ciclos 2022-2023:

Grao Básico

 • MP3009 Ciencias aplicadas I (1º)
 • MP3011 Comunicación e sociedade I (1º)
 • MP3093 Lavado e secado de roupa (1º)
 • MP3077 Materiais e produtos téxtiles (1º)
 • MP3094 Pasada do ferro e embolsamento de roupa (1º)
 • MP3130 Posta a punto de habitacións e zonas comúns en aloxamento (1º)
 • MP3005 Atención á clientela (2º)
 • MP3042 Ciencias aplicadas II (2º)
 • MP3012 Comunicación e sociedade II (2º)
 • MP3132 Formación en centros de traballo (2º)
 • MP3131 Lavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamento (2º)
 • MP3039 Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering (2º)

Grao Medio

 • MP0049 Formación e orientación laboral (1º)
 • MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos (1º)
 • MP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría (1º)
 • MP0031 Seguridade e hixiene na manitulación de alimentos (1º)
 • MP0047 Técnicas culinarias (1º)
 • MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora (2º)
 • MP0051 Formación en centros de traballo (2º)
 • MP0045 Ofertas gastronómicas (2º)
 • MP0048 Produtos culinarios (2º)
 • MP0028 Sobremesas en restauración (2º)
 • MP0157 Formación e orientación laboral (1º)
 • MP0156 Inglés (1º)
 • MP0150 Operacións básicas en bar e cafetaría (1º)
 • MP0151 Operacións básicas en restaurante (1º)
 • MP0031 Seguridade e hixiente na manipulación de alimentos (1º)
 • MP0155 Técnicas de comunicación en restauración (1º)
 • MP0158 Empresa e iniciativa emprendedora (2º)
 • MP0159 Formación en centros de traballo (2º)
 • MP0154 O viño e o seu servizo (2º)
 • MP0045 Ofertas gastronómicas (2º)
 • MP0152 Servicos en bar e cafetaría (2º)
 • MP0153 Servicos en restaurante e eventos especiais (2º)

Grao Superior

 • MP0496 Control de aprovisionamento de materias primas (1º)
 • MP0506 Formación e orientación laboral (1º)
 • MP0179 Inglés (1º)
 • MP0499 Procesos de elaboración culinaria (1º)
 • MP0497 Procesos de preelaboración e conservación en cociña (1º)
 • MP0501 Xestión da calidade, e da seguridade e hixiente alimentarias (1º)
 • MP0498 Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña (2º)
 • MP0507 Empresa e iniciativa emprendedora (2º)
 • MP0508 Formación en centros de traballo (2º)
 • MP0505 Proxecto de direccion de cociña (2º)
 • MP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración (2º)
 • MP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración (2º)
 • MP0500 Xestión da produción en cociña (2º)
 • MP0157 Formación e orientación laboral (1º)
 • MP0156 Inglés (1º)
 • MP0150 Operacións básicas en bar e cafetaría (1º)
 • MP0151 Operacións básicas en restaurante (1º)
 • MP0031 Seguridade e hixiente na manipulación de alimentos (1º)
 • MP0155 Técnicas de comunicación en restauración (1º)
 • MP0158 Empresa e iniciativa emprendedora (2º)
 • MP0159 Formación en centros de traballo (2º)
 • MP0154 O viño e o seu servizo (2º)
 • MP0045 Ofertas gastronómicas (2º)
 • MP0152 Servicos en bar e cafetaría (2º)
 • MP0153 Servicos en restaurante e eventos especiais (2º)
 • MP0496 Control do aprovisionamento de materias primas (1º)
 • MP0514 Formación e orientación laboral (1º)
 • MP0502 Gastronomía e nutrición (1º)
 • MP0179 Inglés (1º)
 • MP0509 Procesos de servizos en bar-cafetaría (1º)
 • MP0510 Procesos de servizos en restaurante (1º)
 • MP0501 Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias (1º)
 • MP0515 Empresa e iniciativa emprendedora (2º)
 • MP0516 Formación en centros de traballo (2º)
 • MP0512 Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración (2º)
 • MP0513 Proxecto de dirección de servizos en restauración (2º)
 • MP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración (2º)
 • MP0180 Segunda lingua estranxeira (2º)
 • MP0511 Sommelier (2º)
 • MP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración (2º)

Modular adultos

 • MP0026 Procesos básicos de pastelaría e resposaría (1º)
 • MP0046 Preelaboración e conservación de alimentos (1º)
 • MP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos (1º)
 • MP0047 Técnicas culinarias (1º)
 • MP0049 Formación e orientación laboral (1º)
 • MP0045 Ofertas gastronómicas (2º)
 • MP0048 Produtos culinarios (2º)
 • MP0028 Sobremesas en restauración (2º)
 • MP0050 Empresa e iniciativa emprendedora (2º)
 • MP0175 Marketing turístico (1º)
 • MP0175 Xestión do departamento de pisos (1º)
 • MP0178 Comercialización de eventos (2º)
 • MP0180 Segunda lingua extranxeira (2º)
 • MP0177 Recursos Humanos no aloxamento (2º)
 • MP0172 Protocolo e relacións públicas (2º)
 • MP0183 Empresa e iniciativa emprendedora (2º)

Información de interese:

Distribución de Aulas

Cadro de horarios, profesorado e titorías

Uniformidade

Normas de uso das aulas-taller (pendente)

Start typing and press Enter to search