Política de privacidade

Xeral: responsable do tratamento:
os datos persoais facilitados neste contrato, así como outros que se recollan durante a prestación dos servizos contratados serán tratados por:

Identidade: CIFP Paseo das Pontes. CIF: Q1500254F
Dirección: Rúa San Pedro de Mezonzo, 4, 15004 A Coruña (A Coruña).
Teléfono: 881 961 030
Correo electrónico: cifp.paseodaspontes@edu.xunta.gal

A presente cláusula ten por obxecto facilitar a información sobre os dereitos que ten como cliente ou representante do cliente (en adiante representante) en base ao Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) ademais dos detalles de como son tratados os datos persoais. Ante calquera dúbida sobre o tratamento destes, podes dirixirte a cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es

Con que finalidade tratamos os seus datos?
Os datos que nos facilita a través do formulario de contacto son tratados coa finalidade de atender as consultas realizadas podendo poñernos en contacto con vostede polos medios facilitados para informarlle en relación á devandita consulta.

Tamén dispoñemos de cookies que almacenan datos de carácter persoal e pode coñecer máis en detalle o que facemos con elas na nosa política de cookies.

Todos os nosos formularios usan técnicas de cifrado adecuadas.

Dereitos dos interesados:
CIFP Paseo das Pontes informa o alumno e o Representante que poderán exercer os seguintes dereitos:

  • Acceder aos seus datos.
  • Rectificar os seus datos.
  • Suprimir os seus datos.
  • Portar os seus datos a outro Responsable.
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento.
  • Limitar o uso dos seus datos persoais.

O alumno ou Representante poderán exercitar os dereitos acompañando acreditación da túa identidade (DNI ou documento equivalente) en calquera momento e de forma gratuíta das seguintes formas:

  • Dirixindo un correo electrónico a cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es indicando o dereito que desexas exercitar e os teus datos identificativos.
  • Dirixindo unha solicitude escrita a a Rúa San Pedro de Mezonzo, 4, 15004 A Coruña (A Coruña) indicando o dereito que desexas exercitar os teus datos persoais.

Se o Cliente ou o Representante considerase que CIFP Paseo das Pontes non tratou os datos persoais adecuadamente poderá contactar co Delegado de Protección de Datos na dirección cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es. Con todo, CIFP Paseo das Pontes informa o Cliente e o Representante que ten dereito a presentar unha reclamación diante da Axencia Española de Protección de Datos se considera que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos datos persoais.

Por canto tempo consérvanse os seus datos?
No caso dos datos recibidos a través do formulario de contacto, serán conservados polo menos durante 12 meses. Unha vez finalizado os seus datos conservaranse durante 5 anos antes de ser destruídos.

Cal é a base legal que xustifica o tratamento de datos?
No caso dos datos recibidos a través de calquera dos nosos formularios, a base legal do tratamento é a de cumprir cunha solicitude realizada polo interesado baseada no seu consentimento.

No caso da información recompilada a través das cookies a base legal para o seu tratamento é o consentimento do interesado.

Start typing and press Enter to search