Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE-LOXSE)

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Para calqueira dúbida do procedemento, poden poñerse en contacto a través do correo eléctrónico: acreditacion.cifp.paseodaspontes@edu.xunta.gal

Probas libres no curso 2023-2024

O prazo de presentación de solicitudes comenza o 17 de abril as 9:00 horas e remata o 30 de abril as 13:00 horas. As listaxes provisionais saerán o vindeiro 6 de maio. 

No CIFP Paseo das Pontes, a xornada de acollemento será o vindeiro 3 de xuño as 11:30 horas,  na aula -203 do andar -2. A no preentación a dita xornada de acollemento supón a renuncia ao procedemento.

Calendario de probas libres

Programacións

Poden consultarse as programacións de cada uns dos módulos dos diferentes ciclos formativos ofertados, no apartado de oferta educativa, formación académica.

Start typing and press Enter to search