Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xuño, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI), facilitámoslle información sobre o titular da presente páxina web:

A súa denominación social é: CIFP Paseo das Pontes.
Ou seu CIF: Q-1500254-F
Ou seu domicilio social é: Rúa San Pedro de Mezonzo, 4, 15004 A Coruña (A Coruña).
A súa actividade social é: Educación
Correo electrónico: cifp.paseodaspontes@edu.xunta.gal
Finalidade do sitio web: Transmitir información sobre as actividades realizadas non Centro.

1. CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO PORTAL
O portal https://paseodaspontes.gal/ ten por obxecto informar o público en xeral sobre os seus servizos.

A visita e uso deste portal web implica a aceptación total e expresa das condicións expostas no presente aviso legal, polo que ao utilizar esta páxina web, vostede consente quedar vinculado por estas condicións, pola nosa Política de Privacidade e Cookies, polo que se non está vostede #de acordo con todas as condicións expostas no noso Aviso Legal, Política de Privacidade e Cookies, non debe usar esta páxina web.

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES resérvase o dereito de efectuar, sen aviso previo/previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir, engadir ou actualizar a información contida na súa Web ou na configuración e presentación desta.

Recomendámoslle comprobar a vixencia e exactitude dos contidos do presente aviso legal, debido a que pode ser modificado, co fin de manter actualizada a información publicada no portal.

A vixencia das condicións de uso irá en función dos cambios que vaian resultando necesarios na páxina web. Sempre se publicarán as modificacións oportunas.

2. PROTECCIÓN DE DATOS
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES cumpre coas directrices da normativa vixente en materia de protección de datos: A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e comprométese a garantir un correcto uso e tratamento de datos de carácter persoal dos usuarios.

Deberá acceder á Política de Privacidade de CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES na seguinte ligazón: https://paseodaspontes.gal/politica-de-privacidade/, para obter información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal.

3. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DÁS PONTES é a titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos da súa páxina web, así como de calquera imaxe, son, audio, vídeo, software, textos, marcas ou logotipos, etc. E están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a comunicación pública e distribución de calquera contido desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización previa e expresa de CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES.

Si se autoriza ao uso do contido da páxina web como uso persoal e privado. Calquera outro uso deberá ser comunicado e autorizado por CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES previa e expresamente.

4. RESPONSABILIDADE
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES non garante a inexistencia de erros no contido da web, nin que este atópese actualizado, aínda que a súa intención será sempre a de evitalos, emendalos ou actualizarvos.

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan causarlle ao sistema informático do usuario da páxina web, como consecuencia da presenza de virus ou do mal funcionamento do navegador.

5. LIGAZÓNS
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES pode publicar ligazóns externas e alleas a esta páxina web por consideralos de interese. Ao ser ligazóns alleas, CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DAS PONTES non se fai responsable do contido deses hipervínculos, nin garante a súa dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude e constitucionalidade de calquera material ou formación contida nos mesmos.

A inclusión destes hipervínculos non implica ningún tipo de asociación coas entidades propietarias dos

6. DEREITO DE EXCLUSIÓN
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PASEO DÁS PONCHE poderá impedir o acceso á web a calquera usuario que incumpra as condicións reflectidas no presente aviso legal.

7. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN
– Lei de Servizos da Sociedade de Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

– Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD). – Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679.

– Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.

Start typing and press Enter to search